/ Sekretesspolicy

Inom ramen för ikraftträdandet av dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 den 25 maj 2018 har vi förstärkt vår sekretesspolicy.

Våra skyldigheter beträffande skydd av dina personuppgifter

För att du ska kunna besöka vår webbplats i lugn och ro informerar vi, TRIGANO VDL, i egenskap av personuppgiftsansvarig om hur vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter för att dagligen tillhandahålla nya tjänster och samtidigt respektera dina rättigheter.

Vi värnar om ditt privatliv genom att säkerställa skydd, sekretess, intakthet, åtkomst och säkerhet för dina personuppgifter som du anförtror oss genom alla våra kommunikationskanaler.

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att:

 • förse dig med tydlig och transparent information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter;
 • upprätta alla de tekniska och organisatoriska rutiner som krävs för att skydda dina personuppgifter mot spridning, förlust, ändring eller åtkomst från obehörig tredje part;
 • endast lagra dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig för behandling eller för en viss tjänst;
 • ge dig möjlighet att när som helst ha tillgång till och ändra dina personuppgifter som vi behandlar.

För att uppnå dessa mål vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen följer gällande lagstiftning beträffande skydd av personuppgifter.

 1. Vilka personuppgifter samlas in, och vid vilka tillfällen?

Dina personuppgifter kan samlas in när:

 • du besöker vår webbplats som kan använda cookies;
 • du kommunicerar med vår kundtjänst;
 • du prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Mot denna bakgrund utför TRIGANO VDL i rollen som personuppgiftsansvarig behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för att möjliggöra kommunikation med dig. När du har registrerat dig på vår webbplats, och förutsatt att du inte senare invänder mot det, kan du som användare av vår webbplats ta emot nyhetsbrev och information.

Information som vi måste samla in för att tillhandahålla en tjänst till dig är märkta med en asterisk och gäller vanligen ditt efternamn, förnamn, adress och e-postadress.

När det gäller cookies som samlas in när du besöker vår webbplats TRIGANO VDL, ber vi dig att se vår policy för cookies.

 1. Vem är mottagare av dina personuppgifter?

Vi säkerställer att endast behöriga personer hos TRIGANO VDL har åtkomst till dina personuppgifter.

Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part som agerar som underleverantör och binds av ett underleverantörsavtal för att lagra, kommunicera, behandla, databashantera och underhålla data. I vissa fall kan vi dela dina personuppgifter med andra företag inom TRIGANO-koncernen i Europa. Dessa företag och deras underorganisationer åligger samma skyldigheter beträffande säkerhet och sekretess som TRIGANO VDL.

 1. Var lagras dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras i enlighet med fransk och europeisk lagstiftning.

Om våra underleverantörer agerar utanför EU skyddar vi din dina personuppgifters integritet och dina rättigheter enligt de dataskyddsbestämmelser som rekommenderas av Europeiska kommissionen.

Lagringstiden för uppgifterna följer rekommendationerna från CNIL och/eller lagstadgade bestämmelser:

Lagringstid för personuppgifter hos TRIGANO VDL

ID-handling som uppvisats för att utöva rätten till förfrågan, åtkomst, rättelse och invändning: 3 år från mottagandedatum hos TRIGANO VDL

När denna tid har gått ut kan vi fortsätta att lagra uppgifterna för att uppfylla krav på juridiska preskriptionstider.

 1. Hantering av cookies

När du använder vår webbplats och om du samtycker till det kan vi placera cookies i webbläsaren på din dator, surfplatta eller mobil genom en extern hanteringsplattform för samtycke med åtkomst från vår webbplats. Dessa cookies sparas som små textfiler i din webbläsare och möjliggör för oss att under deras giltighetstid eller lagringstid på 13 månader att identifiera webbläsaren på din dator, surfplatta eller mobil vid dina efterföljande besök och följa uppgifter om hur du använder vår webbplats.

TRIGANO VDL:s partners, underleverantörer eller tredjepartsföretag kan också placera cookies i webbläsaren på din dator, surfplatta eller mobil. Överföring och användning av cookies hos tredje part är föremål för dataskyddsspolicyer för dessa tredje parter (se länkar nedan). Vi har inte tillgång till eller kontroll över cookies från tredje part. Endast utgivaren av en cookie har möjlighet att läsa eller ändra informationen som cookien innehåller.

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna navigera på vår webbplats (tekniska cookies: sessionscookies, produktval osv.) Dessa cookies är nödvändiga för den dagliga driften och skötseln av vår webbplats. Därför kräver inte dessa cookies ditt föregående samtycke (artikel 82 i den franska dataskyddslagen (lag nr 78-17) från den 6 januari 1978). Du kan när som helst blockera dessa cookies, men det kan leda till försämrad användning.

Nedan finns information om cookies som kan placeras i webbläsaren på din dator, surfplatta eller mobil när du besöker vår webbplats https://www.sterckeman-caravanes.fr/ och möjligheterna för dig att hindra/invända mot att cookies placeras på din dator, surfplatta eller mobil.

WPML

Funktionell

Usage

We use WPML for platshantering. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Funktionell

Name
Expiration
1 dag
Function
Lagra språkinställningar

Complianz

Funktionell

Usage

We use Complianz for hantering av samtycke för cookies. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties. For more information, please read the Complianz Privacy Statement.

Funktionell

Name
Expiration
365 days
Function
Lagra samtyckespreferenser för cookies
Name
Expiration
365 days
Function
Lagra accepterad cookiepolicy ID
Name
Expiration
365 days
Function
Lagra samtyckespreferenser för cookies
Name
Expiration
365 days
Function
Lagra samtyckespreferenser för cookies
Name
Expiration
365 days
Function
Lagra samtyckespreferenser för cookies
Name
Expiration
365 days
Function
Lagra samtyckespreferenser för cookies
Name
Expiration
365 days
Function
Lagra om cookie-bannern har avvisats

Google Analytics

Statistik

Usage

We use Google Analytics for webbplatsstatistik. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Analytics Privacy Statement.

Statistik

Name
Expiration
2 år
Function
Lagra och räkna sidvisningar
Name
Expiration
1 år
Function
Lagra och räkna sidvisningar

Google Maps

Marknadsföring/spårning

Usage

We use Google Maps for kartvisning. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Maps Privacy Statement.

Marknadsföring/spårning

Name
Expiration
förfaller omedelbart
Function
Läsa användarens IP-adress

YouTube

Marknadsföring/spårning

Usage

We use YouTube for videovisning. Read more

Sharing data

For more information, please read the YouTube Privacy Statement.

Marknadsföring/spårning

Name
Expiration
session
Function
Lagra lokaliseringsdata
Name
Expiration
6 månader
Function
Tillhandahålla annonsvisning eller retargeting
Name
Expiration
session
Function
Lagra och spåra interaktion
Name
Expiration
8 månader
Function
Lagra användaralternativ

Miscellaneous

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

Sharing of data is pending investigation

Purpose pending investigation

Name
cm-status
Expiration
Function
Name
comparator
Expiration
Function
Name
acf
Expiration
Function
Name
pum-35214
Expiration
Function
Name
wf-scan-issue-expanded-158
Expiration
Function
Name
wf-scan-issue-expanded-172
Expiration
Function
Name
undefined
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-7seqacq2ol
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-j042jylrre
Expiration
Function
Name
wpr-hash
Expiration
Function
Name
persist:hs-beacon-9db9417a-5e2f-41dd-8857-1421d5112aea
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-z1qxl7s2zn
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-fj42vucf99
Expiration
Function
Name
algoliasearch-client-js
Expiration
Function
Name
cmplz_consenttype
Expiration
365 days
Function
Name
persist:hs-beacon-message-9db9417a-5e2f-41dd-8857-1421d5112aea
Expiration
Function
Name
wistia
Expiration
Function
Name
wf-scan-issue-expanded-157
Expiration
Function
Name
wf-scan-issue-expanded-173
Expiration
Function
Name
wf-scan-issue-expanded-170
Expiration
Function
Name
continueReview
Expiration
Function
Name
loglevel
Expiration
Function
Name
wf-scan-issue-expanded-171
Expiration
Function
Name
wpr-show-sidebar
Expiration
Function
Name
404s_displayType
Expiration
Function
Name
mp_a36067b00a263cce0299cfd960e26ecf_mixpanel
Expiration
Function
Name
wp_lang
Expiration
Function
Name
_gcl_au
Expiration
Function
Name
wordpress_10444432d45f1431b0edbc18d8de5dbb_xframe
Expiration
Function
Name
redirect_displayType
Expiration
Function
Name
NRBA_SESSION
Expiration
Function
Name
hideUberUntil
Expiration
Function
Name
google_current_tip
Expiration
Function
Name
ub_current_user
Expiration
Function
Name
youtube_current_tip
Expiration
Function
Name
hsoffset_distributeur_5e6f90ca2f282
Expiration
Function
Name
pum-105696
Expiration
Function
Name
pum-105674
Expiration
Function

Genom inställningarna på den externa plattformen som hanterar samtycke med åtkomst från vår webbplats kan du när som helst, enkelt och utan kostnad, välja att godkänna eller inte godkänna att cookies sparas i webbläsaren på din dator, surfplatta eller mobil. Du kan när som helst ändra inställningarna på plattformen för hur cookies ska godkännas och sparas i webbläsaren på din dator, surfplatta eller mobil eller tvärtom neka till detta.

Du kan göra inställningar för den externa plattformen för hantering av samtycke med åtkomst från vår webbplats så att:

 • Du varje gång kan godkänna eller neka till att cookies sparas;
 • Du nekar fullständigt till att cookies sparas i webbläsaren på din dator, surfplatta eller mobil

Observera: Alla inställningar som görs på den externa plattformen för hantering av samtycke med åtkomst från vår webbplats och som gäller godkännande eller nekande till cookies påverkar ditt nätsurfande och dina möjligheter att utnyttja vissa tjänster som kräver att cookies används.

Om du väljer att neka till att cookies sparas i webbläsaren på din dator, surfplatta eller mobil, eller om du tar bort dem som redan sparats, frånsäger vi oss allt ansvar för följderna av försämrade funktioner hos våra tjänster som beror på av att vi inte kan spara eller utnyttja de cookies som krävs för att tjänsterna ska fungera.

5. Vårt åtagande för säkerhet och sekretess

Vi prioriterar skydd, säkerhet och sekretess för dina personuppgifter.

TRIGANO VDL upprättar organisatoriska och tekniska säkerhetsrutiner som anpassas till personuppgifternas känslighetsgrad för att skydda dem mot skadligt intrång, förlust, ändring eller spridning till obehörig tredje part.

Vid utvecklingen, skapandet, valet och användningen av våra tjänster som vilar på behandlingen av personuppgifter tar TRIGANO VDL hänsyn till rätten till skydd av personuppgifter från det att de skapas.

Eftersom alla personuppgifter är konfidentiella begränsas åtkomsten till dem till medarbetare hos TRIGANO VDL eller underleverantörer som agerar på uppdrag av TRIGANO VDL och som behöver det för att kunna utföra sina uppdrag. Alla personer som har åtkomst till dina personuppgifter har tystnadsplikt.

6. Vad har du för rättigheter?

För att du ska ha kontroll över hur vi använder dina personuppgifter har du följande rättigheter:

 • rätt till invändning mot behandling av dina personuppgifter;
 • rätt till åtkomst till personuppgifterna som vi behandlar;
 • rätt till korrigering;
 • rätt till radering;
 • rätt till dataportabilitet för dina personuppgifter;
 • rätt till begränsning av behandlingen;
 • rätt till att bestämma villkoren för lagring, radering och vidarebefordran av dina personuppgifter efter din död.

Du kan utöva dina rättigheter:
– via e-post med bifogad kopia på id-handling (dessa uppgifter behövs för att kontrollera att upphovspersonen till denna begäran verkligen är den person som berörs av behandlingen): cfauron@trigano.fr
– brevledes med bifogad kopia på id-handling (dessa uppgifter behövs för att kontrollera att upphovspersonen till denna begäran verkligen är den person som berörs av behandlingen) adresserat till: TRIGANO VDL – DPO – 1, avenue de Rochebonne CS 69003 07302 TOURNON SUR RHÔNE CEDEX

Om du vill ha mer information om dessa rättigheter kan du kontakta oss på adresserna nedan.
Vi svarar på dina frågor så fort vi kan och senast inom en månad från det att vi mottar dina frågor.

För att vi ska kunna behandla din begäran så effektivt som möjligt ber vi dig att:
– ange vilken behandling som din begäran berör;
– ange vilka rättigheter som du vill utöva;
– bifoga en kopia på din id-handling (dessa uppgifter behövs för att kontrollera att upphovspersonen till denna begäran verkligen är den person som berörs av behandlingen)

Vid problem med behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss innan du lämnar in ett klagomål till CNIL.

När lätt är rätt

Jämför